Um Naustavör

Naustavör ehf. er dótturfélag Sjómannadagsráðs sem um áratugaskeið hefur staðið að fjölmörgum nýjungum á sviði öldrunarmála á Íslandi.

Leiguíbúðir Naustavarar eru hluti af lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk, þar sem því gefst kostur á að búa í sérhönnuðum og vel útbúnum íbúðum með góðu aðgengi að þjónustu og afþreyingu í öruggu umhverfi. Náið samstarf er á milli Hrafnistu og Naustavarar og er markmiðið með því að veita aðgang að þeim gæðum sem hjúkrunarheimili Hrafnistu og þjónustmiðstöðvar hafa uppá að bjóða. Íbúðirnar eru leigðar beint til einstaklinga sem hafa náð a.m.k. 60 ára aldri og býður félagið upp á að gera leigusamning með greiðslu húsaleigu, þar sem innifalinn er kostnaður við húsnæðið, húsvörslu, og umsjón með húseigninni, lóð og sameign.
Leiguíbúðir Naustavarar eru staðsettar í Hraunvangi í Hafnarfirði, Boðþingi í Kópavogi og á Sléttuvegi, Brúnavegi og Jökulgrunni í Reykjavík. Allar íbúðirnar eru sérstaklega hannaðar, byggðar og reknar með þarfir eldra fólks í huga. Í viðbót við sérrými hverrar íbúðar fylgir húsnæðinu mjög stór sameign, þar sem eru m.a. breiðir gangar, anddyri, setustofur, geymslur, lyftur, tengibyggingar við þjónustumiðstöð og hjúkrunarheimili Hrafnistu. Ennfremur er aðgangur að dyrasímakerfi, brunaviðvörunarkerfi, bílastæðum, lóðum, púttvöllum og útivistarsvæðum ásamt ýmsum öðrum kostum sem ná nokkuð lengra en gengur og gerist í almennu leiguhúsnæði. Öll aðstaða í sameiginlegu rými (nema í Jökulgrunni) er fær fólki með hreyfihömlun og er henni ætlað að styðja við lífsgæði íbúða. Sameiginlegur húsvörður er í öllum húsum, með bakvakt allan sólarhringinn og er þjónustusími opinn allan sólarhringinn, alla daga ársins. Sérstök áhersla er lögð á öryggimál m.t.t. prófana, viðhalds, viðbragðs og vöktunar kerfa í húsinu. Sérstakar umgengnisreglur gilda í húsunum.

Samhliða rekstri leiguíbúða Naustavarar stendur Sjómannadagsráð að rekstri hjúkrunarheimila Hrafnistu og þjónustumiðstöðva. Þar er áhersla á að veita greiðara aðgengi að þjónustuþáttum eins og t.d. matsal, veitingaþjónustu, dagdvöl, veislusölum til leigu, skipulögðu tómstundastarfi, hársnyrtiþjónustu, fótaaðgerðaþjónustu, sjúkraþjálfun, heilsueflingu, líkamsræktartækjum auk skipulagðra viðburða og margs fleira. Aðstaðan er ekki alveg eins í öllum þjónustumiðstöðvum við hjúkrunarheimili Hrafnistu og í Boðaþingi býður Kópavogsbær aðgang að þjónustunni.

Markmið Naustavarar er að veita íbúum aðgang að afþreyingu og tómstundum, fjölbreyttri þjónustu og öruggu umhverfi til búsetu á efri árum. Með því trúum við að hver og einn geti haldið sjálfstæðri búsetu svo lengi sem kostur er, samhliða úrræðum sem í boði eru hjá félagsþjónustu sveitarfélaga og heilbrigðisþjónustu opinberra aðila.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar má finna með því að hafa samband við skrifstofu Naustavarar í síma 585-9300 og naustavor@naustavor.is. Aldís Einarsdóttir er þjónustustjóri og framkvæmdastjóri er Sigurður Garðarsson.

Stjórn Naustavarar ehf. skipa:
Hálfdan Henrysson, formaður
Aríel Pétursson
Jónas Garðarsson